Haaga-Helia Balti OÜ

Haaga-Helia Balti OÜ - Your partner in Hospitality Training and Development

Haaga-Helia entered the Estonian and Baltic market as Haaga-Helia Hospitality Competence Centre in cooperation with EBS in 2015-2018 with the commercial activities :
- business training courses,
Hospitality Insiders Club Estonia, etc

In order to prepare for the direct brand presence while also starting from 2017 setting up the stage for the next big thing to come - the new international hospitality school in Tallinn.
The application for founding the school was submitted to the State in late 2018 and this year will be spent in the actual setting up of the school to be opened in January 2020. 
Our commercial activities as Haaga-Helia Balti Ltd (2017-2018) will now be on hold for a while as our efforts will be focused on the school, but it all will be re-launched again along with launching the studies at our school, but then already mostly arranged and delivered by the new school as a part of the research, development and training activities.
Still - at the same time the internal tailor-made course or training option will still be available for direct ordering throughout the 2019, too.
Long story short - as far as our business training courses and Hospitality Insiders Club Estonia are concerned we thank You all for participating and Your support and You will hear from us again in a year's time or so.

/

Haaga-Helia sisenes ja tegutses Eesti ja Balti turul Haaga-Helia Hospitality Competence Centre projekti nime all koostöös EBS-iga 2015-2018 pakkudes:
- täiendkoolitusi,
Hospitality Insiders Club Estonia’t, jne

kindlustades siinsel turul Haaga-Helia brändi kohalolekut järgmise suure ettevõtmise – uue külalislahkusmajanduse kooli asutamine Tallinnas - eel.
2017. aastal alanud kooli ettevalmistamise protsess päädis 2018. aasta lõpu eel Haridus- ja teadusministeeriumile kooli avamiseks taotluse sisseandmisega võttes eesmärgiks alustada õppetöö jaanuaris 2020.
Meie senised koolitustegevused, mis 2017-2018 toimusid juba Haaga-Helia Balti OÜ nime all, pannakse nüüd ootele, et keskenduda kooli avamise ettevalmistamisele, kuni koos koolis õppetöö alustamisega taasavatakse ka täiendkoolitustegevus, aga siis peamiselt juba osana kooli vastavast uurimis-, aendus- ja täiendkoolitustegevusest.
Siiski on ka kogu 2019 endiselt võimalik tellida meilt sisekoolitusi.
Täname kõiki meie kursustel, koolitustel, klubides ja muudel üritustel osalenuid senise koostöö ja toetuse eest ning oleme peagi jälle Teiega ühenduses.
 

Ain Hinsberg
Haaga-Helia Balti OÜ juhatuse liige
Hospitality Innovation Kool SA juhatuse liige
Haaga-Helia Rakenduskõrgkooli projektikoordinaator Eestis ja Baltimaades
www.haaga-helia.ee
https://www.facebook.com/HaagaHeliaEesti/


Partners