Käibejuhtimise algkursus majutusega tegelevates ettevõtetes

13.02.18 ja 20.02.18
11:00 - 16:30
Pirita Spa Hotel (Purje 9, Tallinn)
Koolitaja: Terje Kalamees

Kokkuvõte
Koolituse käigus omandatakse põhiteadmised käibejuhtimisest ja selle rakendamisvõimalustest majutusettevõtetes. Eesmärk on osalejatele pakkuda ettevõtte käibe suurendamiseks  vajalikke teadmisi. Tutvustame käibejuhtimise põhitõdesid, anname praktilisi nõuandeid käibejuhtimise rakendamiseks ettevõttes eesmärgiga suurendada efektiivsust, kasumlikkust ja konkurentsivõimet.
Tutvustame ka strateegilist käibejuhtimise protsessi tuues välja  ettevõtte sisese ja välise hindamise olulisuse koos nõudluse ja pakkumise juhtimisega. Seda läbi hinnakujunduse ning müügimahtude planeerimise.
Käibe prognoosimise raames käsitleme tuleviku hotelli-ja majutusettevõtete majandust  iseloomustavaid dünaamikaid.
Koolitusele on oodatud osalema nii väikeste, keskmiste kui suuremate majutusettevõtete alg- ja keskastmejuhte. Koolituse eduka läbimise tulemusel suudab osaleja mõista ning rakendada ettevõttes käibejuhtimise metoodikat. Liigume üldisest detailsuse suunas. 
Iga osaleja saab Terje ja kaaskoolitujate abil praktilisi suuniseid, mida ja kuidas edaspidi oma ettevõttes rakendada.  Osalejatele antakse esimese koolituspäeva lõpus individuaalne käibejuhtimise-alane kodutöö, mida esitletakse ja analüüsitakse teisel koolituspäeval. 

Kellele suunatud:

  • Käibejuhtidele, kellel puudub veel formaalne haridus antud spetsiifilises valdkonnas
  • Väikeste, keskmiste ja suurte majutusettevõtete juhtidele ning kesktaseme juhtidele
  • Tellimusjuhtidele ja tellimuskoordinaatoritele
  • Duty manager’le  ja vastuvõtujuhtidele
  • Kõikidele professionaalidele, kes huvituvad käibejuhtimisest eesmärgiga suurendada ettevõtte tulusid 

Õpiväljund osaleja jaoks:
Kursuse eduka läbimise korral osaleja:

  • Tunneb strateegilist käibejuhtimise protsessi
  • Oskab määrata ettevõtte sisemisi tulemusnäitajaid ja hinnata väliste tegurite mõju ning olulisust
  • Mõistab käibe prognoosimise olulisust ja kasu läbi hinna ja müügimahtude juhtimise
  • Saab teadmisi ja praktilisi soovitusi käibejuhtimise rakendamiseks lähtudes tema ettevõtte eripärast

Programm
1 päev, 13.02.18

10:30 – 11:00 Registreerimine
11:00 – 12:30 Sissejuhatus majutusettevõtte käibejuhtimisse
                       Sisemiste ja väliste tegurite hindamine käibejuhtimises
12:30 – 13:00 Lõunapaus
13:00 – 14:30 Nõudluse prognoosimine ja nõudluskalendri koostamine
14:30 – 14:45 Kohvipaus
14:45 – 16:15 Nõudluse juhtimine majutuses ja selle optimeerimine läbi toote hinnastamise.
16:15 – 16:30 Esimese päeva kokkuvõte ja individuaalse käibejuhtimise ülesande tutvustus

2 päev, 20.02.18
10:30 – 11:00 Sissejuhatus teise koolituspäeva
11:00 – 13:00 Individuaalsete kodutööde esitlemine ja arutelu      
13:00 – 13:30 Lõunapaus
13:30 – 14:30 Käibejuhtimise rakendamine ettevõttes näite põhjal
14:30 – 14:45 Kohvipaus
14:45 – 16:15 Juhtumiuuring: ülesande tutvustus ja juhendamine
16:15 – 16:30 Kursuse kokkuvõtmine

Koolitaja:
Terje Kalamees omab magistrikraadi finantsjuhtimise vallas ning kutsestandardit andragoogikas (täiskasvanute koolitamine). Tal on 20-aastane kogemus hotellimajanduses. Ta on töötanud eelnevalt nii hotelli tegevjuhina kui majutusjuhina. Sealt tulid esimesed praktilised kogemused käibejuhtimise vallas. Hiljem on pakkunud Terje käibejuhtimise teenust teistele majutusettevõtetele. Terje on ise tegev ettevõtja juhtimiskonsultatsiooni ja raamatupidamise alal ning omab eelnevat koolitus- ja õpetamiskogemust hotellimajanduse valdkonnas. 
Hetkel on Terje põhitööks juhi ja arendaja roll avalik-õiguslikus sektoris kliendisuhete valdkonnas. 

 

HIND::
299 eurot + KM 
249 eurot + KM (
Hospitality Insiders Club liikmesettevõtetele)
​(hind sisaldab toitlustust ja õppematerjale)

Registreerumine lõpeb 06.02.18

 REGISTREERU 


Partners