NEW HOSPITALITY INNOVATION SCHOOL

The Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finland) is applying for a license from the Estonian Ministry of Education to found in Tallinn a state-of-the art 
 
HOSPITALITY INNOVATION SCHOOL
 
Provided the application to be submitted later this fall is approved by the state, the School is planned to commence its first study year in January 2020.
The school is targeted at the global market by providing an English language Bachelor Degree in in Hospitality and Service Excellence for future hospitality and service-business leaders and innovative change-makers coming to Tallinn from all over the world.
The school is an international, private, boutique-type University of Applied Science with projected number of 300-400 students after the first 3 years of operation.
The School will work internationally in partnership with renowned Universities and Universities of Applied Sciences from five countries, including USA. 
 
We are now looking for the following staff to work on our future campus in Tallinn as of the summer-autumn of 2019: 
RECTOR
 
We are international, so fluent English is necessary; we are looking for people, who re-define the hospitality business with us. We are looking for enthusiasm, positively crazy attitude, innovation, academic skill and team spirit. For more information take a look at www.haaga-helia.ee or call Ain Hinsberg +372 50 64549 or send an e-mail to Ari Björkqvist ari.bjorkqvist@haaga-helia.fi

Haaga-Helia Rakenduskõrgkool (Soome) taotleb tänavu sügisel Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumilt litsentsi ja luba, et avada Tallinnas kaasaegne 

KÜLALISLAHKUSMAJANDUSE (Hospitality) INNOVATSIOONI KOOL. 

Kui riik on taotluse järgmise aasta esimeses pooles heaks kiitnud, plaanime alustada esimese õppeaastaga 2020. aasta jaanuaris. 
Kool on rahvusvaheline, era- ja boutique-tüüpi rakenduskõrgkool, mille kavandatud üliõpilaste arv on 300-400 pärast esimest kolme õppeaastat. Kool on suunatud globaalturule pakkudes inglise keeles bakalaureusekraadi (Hospitality and Service Excellence) hotelli- ja teenindusspetsialistidele, kellest peaksid saama tulevased külalislahkusmajanduse ja teenindusettevõtluse juhid ja uuenduslikud muutjad.
Kool annab haridust viie riigi (sealhulgas USA) tuntud ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide koostöös.

Otsime praegu häid kandidaate täitmaks avatavas koolis alljärgnevaid ametikohti alates 2019. aasta suvest ja sügisest:
REKTOR
ÕPPEPROREKTOR
ARENDUSJUHT
KORPORATIIV- ja ÜLIÕPILASSUHETE JUHT
ÕPPEKONSULTANT
ITK JUHT - HARIDUSTEHNOLOOG
(E-)RAAMATUKOGU JUHATAJA
BÜROOJUHT - JUHIABI
LEKTORID
TÄIENDKOOLITUSE MÜÜGIJUHT 

Kuna oleme rahvusvaheline kool, siis sujuv inglise keel on vajalik ning lisaks keeleoskusele otsime me inimesi, kes muudaksid koos meiega külalislahkusmajandust nii äri kui hariduse mõttes. Otsime entusiastlikke, positiivse kiiksuga ja uuenduslikke akadeemilise kogemusega ja meeskonnamängijaid. 
Rohkem informatsiooni leiate www.haaga-helia.ee või helistage Ain Hinsberg’ile +372 50 64549 või saatke e-kiri Ari Björkqvist’ile ari.bjorkqvist@haaga-helia.fi

Vaata pressiteadet 15.10.18


Partners