Turunduskommunikatsioon EESTI külalislahkuse äris intensiivkursus

21.03.18 ja 27.03.18 (registreerumine kuni 05.03.18)
10:30 - 16:30
Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)
Koolitaja: Peep Ehsasalu

Kokkuvõte
Koolituse käigus omandatakse põhiteadmised turundusest ja kommunikatsioonist külalislahkuse äris ehk külalislahkusmajanduses. Koolitus keskendub praktilistele kogemustele nii külalislahkusmajanduses kui ettevõtluses laiemalt. 
Koolituse esimese päeva jooksul antakse kompaktne ja praktiline sissevaade turunduse ja kommunikatsiooni rollile, töövahenditele ja küsimustele, millele vastates on kergem aidata organisatsioonil areneda. 
Teisel päeval keskendutakse kultuuridevahelisele kommunikatsioonile, rõhuga Soome-Eesti olulistest erinevustest, mis annavad suutlikkuse lahendada oma pädevusvaldkonna keerulisi ja ettearvamatuid situatsioone.
Koolituse eesmärk on pakkuda osalejatele oskusi ja teadmisi organisatsiooni turunduse ja kommunikatsiooni tulemuslikuks kasutamiseks. Koolitusel osalejatele tutvustatakse turunduse ja kommunikatsiooni põhitõdesid, antakse praktilisi nõuandeid konkurentsieeliste loomiseks.
Koolitusele on oodatud osalema külalislahkusmajanduse turundus- ja kommunikatsioonispetsialiste, kuid koolitus tuleb kasuks kõigile ametikohtadele, kus praktilised turundus-kommunikatsioonioskused ja protsesside tundmine on olulisteks pädevusteks.

 

Kursus on suunatud:
Majutusettevõtete ja toitlustusettevõtete juhtidele, kesktaseme juhtidele, turundus- ja kommunikatsioonispetsialistidele ning kõigile, kes huvituvad turunduskommunikatsioonist eesmärgiga suurendada ettevõtte tulusid.

 

Kursuse õpiväljund osaleja jaoks:
Kursuse eduka läbimise korral osaleja:

  • Näeb turunduse ja kommunikatsiooni rolli ning brändi väärtust organisatsiooni suures pildis.
  • Suudab olla koostööaldis kolleeg/partner ettevõtte tippjuhkonnale.
  • Oskab planeerida turundus- ja kommunikatsioonitegevusi.
  • Valdab Eesti ja Soome ärikultuuri peamisi erinevusi ning oskab neid töös arvestada.
  • Saab teadmisi ja praktilisi soovitusi Soome suunaga tegelemiseks.

 

PROGRAMM
Päev 1, 21.03.18

10:30 – 11:00 Registreerimine, tutvumine.
11:00 – 12:30 Turundus ja kommunikatsioon, selle roll organisatsioonis, bränd. Arutelu.
12:30 – 13:00 Lõunapaus
13:00 – 14:30 Efektiivne viis konkurentsieeliste loomiseks. 
14:30 – 14:45 Kohvipaus
14:45 – 16:15 Juhtumikirjeldused, ühine arutelu ja analüüs.
16:15 – 16:30 Esimese päeva kokkuvõte ja individuaalsed ülesanded

Päev 2, 27.03.18 
10:30 – 11:00 Sissejuhatus teise koolituspäeva, tagasiside ülesannetele
11:00 – 13:00 Individuaalsete kodutööde esitlemine ja arutelu 
13:00 – 13:30 Lõunapaus
13:30 – 14:30 Soome ja Eesti (äri)kultuuri erinevused. Arutelu.
14:30 – 14:45 Kohvipaus
14:45 – 16:15 Praktilised näited. Arutelu.
16:15 – 16:30 Kursuse kokkuvõtmine

 

Koolitaja:
Peep Ehasalu on kirjutaja, koolitaja ja kommunikatsiooniekspert, kes on tutvustanud Eesti kultuuri Soomes Tuglase seltsis kui Soome kultuuri Eestis Soome instituudis, õpetanud ülikoolis nii soome kirjandust kui turunduskommunikatsiooni. Töine elu on kulgenud mõlemal pool Soome lahte reklaami, turunduse ja kommunikatsioonivaldkonnas, mh firmades TBWA/Guvatrak, Ühinenud Ajakirjad ja Sokos Hotels Tallinn, kus Peep töötas aastaid kommunikatsioonijuhi rollis. Sinna aega jäi ka Solo Sokos Hotel Estoria avamine. 

 

 

 

HIND::
299 eurot + KM 
249 eurot + KM (
Hospitality Insiders Club liikmesettevõtetele)
​(hind sisaldab toitlustust ja õppematerjale)

(Registreerumise viimane kuupäev on 05.03.18)

 REGISTREERU 

 


Partners